Угода про конфіденційність

 • 1. Ця Угода є публічним договором відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України - використання Користувачем Сервісів мобільного додатка DIMOBI (надалі - Сервіси), власником якої є Громадська організація «Одеська обласна організація медико - психолого - педагогічної допомоги« Здорове суспільство », (надалі -« Власник »), свідчить про приєднання користувача до цієї Угоди повністю і підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
 • 2. Під час користування Користувачем Сервісами останній надає право Власникові на здійснення збору і обробки даних Користувача, а саме:
 • 2.1 даних, що надаються Користувачем як при заповненні реєстраційних форм Сервісів, так і в процесі користування Сервісами;
 • 2.2. файлів cookie;
 • 2.3. IP-адрес;
 • 2.4. параметрів і налаштувань інтернет-браузерів;
 • 2.5. даних, зазначених у п. 11 цієї Угоди
 • 3. Власник включає дані Користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно весь період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів. Термін зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами Сервісів, а також три наступні роки після закриття акаунта на відповідному сервісі і закінчення користування Користувачем послугами Сервісів.
 • 4. Власник здійснює збір і обробку персональних даних Користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу мобільного додатка DIMOBI послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення пароля, відправка інформаційних матеріалів за передплатою Користувача, відповідей на запити та листи Користувача, а також інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг Сервісу).
 • Користувач може відкликати згоду на збір і обробку своїх персональних даних Власником шляхом видалення свого облікового запису, - докладніше за посиланням тут і / або тут.
 • Користувач може переглянути та / або змінити свої персональні дані шляхом їх редагування, - докладніше за посиланням тут і / або тут.
 • 5. Власник здійснює збір і обробку знеособлених даних в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та / або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними і складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та / або інших інформаційних матеріалів, в тому числі персоналізованих.
 • У будь-якому випадку збір і обробка знеособлених даних користувачів виконується Власником з дотриманням принципу pseudonymisation, тобто такою обробкою даних користувачів, яка не дає можливості прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача.
 • Користувач погоджується з тим, що Власник має право передавати третім особам будь-які знеособлені дані, що не дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу Користувача, включаючи, але не обмежуючись цим, передавати знеособлені дані системам показу реклами, в тому числі Google Adsense.
 • Користувач може відкликати згоду на збір і обробку своїх знеособлених даних (в т.ч. їх збереження) Власником, детальна інформація про файлах cookie і параметрів і налаштувань інтернет-браузерів - в залежності від браузера, що використовується Користувачем - доступна за наступними лінками Microsoft Internet Explorer , Google Chrome, Safari, Firefox, Opera.
 • 6. Власник має право передати персональні дані, базу персональних даних, в яку включені персональні дані Користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це Користувача в наступних випадках: особам, у відання, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов'язаними / афілійованими з Власником; новому власнику і / або Власнику Сервісу для обробки з метою, передбачених цією Угодою; іншим користувачам Сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на сервісі передбачений відповідний функціонал.
 • Даний пункт не застосовується до логіну та паролю (або access_token), наданим Користувачем з метою здійснення імпорту карток з розділу «Улюблене» та/або власних карток завантажених Користувачем, доданих до них файлів, особистих (несистемних) папок; Власник не здійснює збір і обробку зазначених даних і не передає їх третім особам в будь-якому вигляді.
 • 7. Під час користування Користувачем Сервісами на інтернет-сторінках Сервісів можуть бути присутніми коди інтернет-ресурсів третіх осіб, в результаті чого такі треті особи самостійно отримують дані, зазначені в пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, хоча при цьому Власник жодним чином не передає таким третім особам дані Користувача, які обробляються Власником. Згода Користувача з даною Угодою означає, що Користувач погоджується на отримання третіми особами даних, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди, і надає цим третім особам права щодо зберігання і обробки даних інтернет-користувачів, зазначених у пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди з метою використання знеособлених даних в маркетингових цілях, в тому числі для таргетингу рекламних та / або інших інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними і складання відповідних списків користувачів, створення персонального профілю користувача, інших маркетингових цілях; для проведення статистичних досліджень; показу будь-яких рекламних та / або інших інформаційних матеріалів, в тому числі персоналізованих.
 • Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
 • 7.1. системи зі збору статистики відвідувань Сервісів (наприклад, лічильники LiveInternet, Google Analytics і ін);
 • 7.2. соціальні плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т. п.);
 • 7.3. системи баннеропоказов (наприклад, Google AdWords, AdRiver і т. п.);
 • 7.4. інші ресурси
 • 8. Користувач має всі права щодо захисту його персональних даних, які передбачені чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних».
 • 9. Обробка персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування Сервісів. Власник приймає всі передбачені законодавством заходи для захисту персональних даних Користувача зокрема обробка даних здійснюється на обладнанні, що міститься в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.
 • 10. У разі порушення Власником умов цього Договору Користувач має право звернутися з відповідною скаргою до контролюючих та / або правоохоронні та / або судові органи.