УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ

 • УГОДА ПРО ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ДОДАТКУ «DIMOBI».
 • ЦЯ УГОДА З КОРИСТУВАЧЕМ ПРО ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ДОДАТКУ «DIMOBI» (ДАЛІ - УГОДА) ВСТАНОВЛЮЄ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНОГО КОМУНІКАТИВНОГО ДОДАТКУ ДЛЯ ПРИСТРОЇВ І ПІДЛЯГАЄ УКЛАДЕННЮ МІЖ ПРАВОВЛАСНИКОМ І КОРИСТУВАЧЕМ.
 • 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
 • 1.1. ПРАВОВЛАСНИК - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИКО - ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ« ЗДОРОВЕ СУСПІЛЬСТВО »(ГО« ЗДОРОВ'Я СУСПІЛЬСТВО »), (65101, УКРАЇНА, М. ОДЕСА, ВУЛ. КАНАТНА, 27)
 • 1.2. КОРИСТУВАЧ - ФІЗИЧНА ОСОБА, ЩО ВСТАНОВИЛА ДОДАТОК НА ПРИСТРІЙ.
 • 1.3. ДОДАТОК - МОБІЛЬНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ДОДАТОК «DIMOBI», ВИКЛЮЧНЕ ПРАВО НА ЯКИЙ НАЛЕЖИТЬ ПРАВОВЛАСНИКУ.
 • 1.4. ЛІЦЕНЗІЯ - ПРОСТА (НЕВИКЛЮЧНА) ВІДКЛИЧНА НЕПЕРЕДАВАНА БЕЗОПЛАТНА ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ.
 • 1.5. ПРИСТРІЙ - МОБІЛЬНЕ ТЕХНІЧНИЙ ПРИСТРІЙ, ЩО МАЄ ДОСТУП ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ, НА ЯКОМУ ВСТАНОВЛЕНО ДОДАТОК.
 • 1.6. ОФІЦІЙНИЙ САЙТ - САЙТ ПРАВОВЛАСНИКА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ WWW.DIMOBI.ORG.UA
 • 2. ПРЕДМЕТ УГОДИ
 • 2.1. ЦЯ УГОДА ВИЗНАЧАЄ ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК І ВІДНОСИНИ МІЖ ПРАВОВЛАСНИКОМ, ЩО Є ВЛАСНИКОМ ВИКЛЮЧНОГО ПРАВА НА МОБІЛЬНИЙ КОМУНІКАТИВНИЙ ДОДАТОК «DIMOBI» І КОРИСТУВАЧЕМ, ЩО ВИКОРИСТОВУЄ ДОДАТОК. ЦЯ УГОДА Є ПУБЛІЧНОЮ ОФЕРТОЮ ВІДПОВІДНО ДО СТ. 633 ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ, АДРЕСОВАНОЇ ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, НА УМОВАХ ЦІЄЇ УГОДИ.
 • 2.2. ПРАВОВЛАСНИК НАДАЄ КОРИСТУВАЧЕВІ НА УМОВАХ ЛІЦЕНЗІЇ ПРАВО НА ВИКОРИСТАННЯ ЙОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РАМКАХ РОБОТИ З ДОДАТКОМ ТА ЙОГО СЕРВІСАМИ, В ПОВНІЙ ВІДПОВІДНОСТІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ.
 • 2.3. ЛІЦЕНЗІЯ НАДАЄ НАСТУПНІ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ - КОПІЮВАННЯ І УСТАНОВКА В ПАМ'ЯТЬ ПРИСТРОЮ, ВІДТВОРЕННЯ НА ПРИСТРОЇ, ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА З ПРЯМИМ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ З МЕТОЮ, ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЄЮ УГОДОЮ.
 • 2.4. ТЕРМІН ДІЇ ЛІЦЕНЗІЇ - З ДАТИ ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ПРОГРАМИ ТА ПРИЙНЯТТЯ КОРИСТУВАЧЕМ УМОВ ЛІЦЕНЗІЇ ДО МОМЕНТУ ЙОГО ВИДАЛЕННЯ З ПРИСТРОЇ.
 • 2.5. ПОГОДЖУЮЧИСЬ З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ СВОЮ ПРАВО- І ДІЄЗДАТНІСТЬ, ПІДТВЕРДЖУЄ ДОСТОВІРНІСТЬ СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТА ПРИЙМАЄ НА СЕБЕ ВСЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ТОЧНІСТЬ, ПОВНОТУ І ДОСТОВІРНІСТЬ. НА ПІДСТАВІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 2297-VI ВІД 1 ЧЕРВНЯ 2010 РОКУ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ», ПРАВОВЛАСНИК ОБРОБЛЯЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗАРЕЄСТРОВАНИХ КОРИСТУВАЧІВ З ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ І ПРАВИЛ ОБРОБКИ І ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ СВОЮ ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ЙОГО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, НАДАНИХ ПРИ РЕЄСТРАЦІЇ. ТАКОЖ КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ СВОЮ ЗГОДУ НА ПЕРЕДАЧУ СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІМ ОСОБАМ.
 • 2.6. ПРАВОВЛАСНИК ПЕРЕДБАЧАЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ І ЗМІНУ ДОДАТКУ, ВПРОВАДЖЕННЯ, ВИДАЛЕННЯ ДЕЯКИХ ФУНКЦІЙ І МОЖЛИВОСТЕЙ, У ЗВ'ЯЗКУ З ЧИМ ЦЮ УГОДУ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНО ТА / АБО ДОПОВНЕНО ПРАВОВЛАСНИКОМ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ. ПРОДОВЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКУ ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН І / АБО ДОПОВНЕНЬ ДО ЦІЄЇ УГОДИ ПІДТВЕРДЖУЄ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧА З ТАКИМИ ЗМІНАМИ ТА / АБО ДОПОВНЕННЯМИ. У РАЗІ НЕЗГОДИ КОРИСТУВАЧА З БУДЬ-ЯКИМИ З ПОЛОЖЕНЬ ЗАЗНАЧЕНИХ ДОКУМЕНТІВ, КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОДАТОК.
 • 2.7. ПРИЙМАЮЧИ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ СВОЮ ЗГОДУ НА ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО СЕРВІСІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ ОТРИМУВАТИ РЕКЛАМНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІНШІ ПОВІДОМЛЕННЯ НА АДРЕСУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ АБО НОМЕР ТЕЛЕФОНУ, А ТАКОЖ ОТРИМУВАТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В САМОМУ ДОДАТКУ.
 • 3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 3.1. АКТИВАЦІЯ ДОДАТКУ ВІДПОВІДНО ДО ЦІЄЇ УГОДИ (ДАЛІ - ЗАВАНТАЖЕННЯ) І ПОДАЛЬШЕ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ Є ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ЗГОДИ З УСІМА УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ. ПРАВОВЛАСНИК ВИЗНАЄ КОРИСТУВАЧЕМ БУДЬ-ЯКУ ОСОБУ, ЯКА ЗАВАНТАЖИЛА ЗАСТОСУНОК І ВИКОРИСТОВУЄ ЙОГО ПО ЙОГО ПРИЗНАЧЕННЮ.
 • 3.2. ЗАСТОСУНОК ДОЗВОЛЯЄ КОРИСТУВАЧАМ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ ЗДІЙСНЮВАТИ КОМУНІКАТИВНІ АКТИ З ІНШИМИ ЛЮДЬМИ, НАВЧАТИСЯ АБО ПРОВОДИТИ НАВЧАННЯ МОВИ ТА/АБО З КОМУНІКАЦІЇ, А ТАКОЖ ЗДІЙСНЮВАТИ ІНШУ ІНФОРМАЦІЙНУ І ТЕХНОЛОГІЧНУ ВЗАЄМОДІЮ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ.
 • 3.3. ДЛЯ ПОЧАТКУ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ КОРИСТУВАЧ АКТИВУЄ ЙОГО ШЛЯХОМ ЗАВАНТАЖЕННЯ.
 • 3.4. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ ДОТРИМУВАТИСЯ УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ.
 • 3.5. КОРИСТУВАЧЕВІ НАДАЄТЬСЯ ПРАВО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ ВИКЛЮЧНО З МЕТОЮ ОСОБИСТОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ. ПРИ ЦЬОМУ КОРИСТУВАЧ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОДАТОК ВИКЛЮЧНО ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЦЬОГО УГОДОЮ.
 • 3.6. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДОДАТОК В ПОРУШЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ПРАВОВЛАСНИКА, ІНШИХ ПРАВОВЛАСНИКІВ, ТРЕТІХ ОСІБ, ЦІЄЇ УГОДИ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
 • 3.7. КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЕНО САМОСТІЙНО АБО ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТРЕТІХ ОСІБ ЗДІЙСНЮВАТИ ДЕКОМПІЛЮВАННЯ, МОДИФІКАЦІЮ, ДЕКОДУВАННЯ, ДИЗАСЕМБЛЮВАННЯ, ЕМУЛЯЦІЮ ДОДАТКИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ЙОГО СЕРВІСІВ, А ТАКОЖ ПОШИРЮВАТИ, ДОВОДИТИ ДО ЗАГАЛЬНОГО ВІДОМА І НАДАВАТИ ІНШІЙ ДОСТУП ДО ДОДАТКА І СЕРВІСІВ, ЗДІЙСНЮВАТИ РЕВЕРС-ІНЖИНІРИНГ ПРОГРАМИ АБО ЙОГО ОКРЕМИХ СЕРВІСІВ.
 • 3.8. КОРИСТУВАЧ НЕ МАЄ ПРАВА ЗДІЙСНЮВАТИ БУДЬ-ЯКІ НЕСАНКЦІОНОВАНІ ДІЇ З ДОДАТКОМ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПОШИРЮВАТИ ДОДАТОК АБО ЙОГО ОКРЕМІ СЕРВІСИ ЧЕРЕЗ РІЗНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ І ПОРТАЛИ, ЗДІЙСНЮВАТИ ЗЛОМ ФУНКЦІОНАЛУ ДОДАТКИ, ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТИН ДОДАТКИ АБО СЕРВІСІВ В ІНШИХ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКАХ.
 • 3.9. БУДЬ-ЯКІ ПЛАТЕЖІ ЗА ПОСЛУГИ ЗВ'ЯЗКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ НАДАЮТЬСЯ ОПЕРАТОРАМИ МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ АБО ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ІНТЕРНЕТ-ПОСЛУГ, СПЛАЧУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ САМОСТІЙНО.
 • 3.10. ПРАВОВЛАСНИК МАЄ ПРАВО ПЕРЕДАВАТИ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ, ТРЕТІМ ОСОБАМ В ЦІЛЯХ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ЗГОДИ КОРИСТУВАЧА.
 • 3.11. ПРАВОВЛАСНИК МАЄ ПРАВО НАПРАВЛЯТИ КОРИСТУВАЧЕВІ БУДЬ-ЯКИМ СПОСОБОМ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМИ ТА ЙОГО СЕРВІСІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ НАПРАВЛЯТИ РЕКЛАМНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ ТА ІНШІ ПОВІДОМЛЕННЯ ТА РОЗМІЩУВАТИ ВІДПОВІДНУ ІНФОРМАЦІЮ В ЗАСТОСУНКУ.
 • 3.12. ПРАВОВЛАСНИК МАЄ ПРАВО НАДАВАТИ КОРИСТУВАЧАМ ПЛАТНІ І БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ. ПРО УМОВИ НАДАННЯ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ (В ТОМУ ЧИСЛІ СЕРВІСІВ) ПРАВОВЛАСНИК ІНФОРМУЄ КОРИСТУВАЧА ШЛЯХОМ РОЗМІЩЕННЯ В ДОДАТКУ АБО НА ІНТЕРНЕТ-САЙТІ ВІДПОВІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОСЛУГУ (НАЙМЕНУВАННЯ ПОСЛУГИ, ЇЇ ВАРТІСТЬ, ФОРМА І ПОРЯДОК ОПЛАТИ).
 • 3.13. ПРАВОВЛАСНИК МАЄ ПРАВО ЗАБЛОКУВАТИ ДОСТУП КОРИСТУВАЧА ДО ДОДАТКА АБО ЙОГО ОКРЕМИХ СЕРВІСІВ В РАЗІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ КОРИСТУВАЧЕМ ОБОВ'ЯЗКІВ, ЗАЗНАЧЕНИХ В ЦІЙ УГОДІ.
 • 3.14. ПРАВОВЛАСНИК ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО В БУДЬ-ЯКИЙ МОМЕНТ РОЗІРВАТИ ЦЮ УГОДУ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ АБО ТЕХНІЧНИХ ПРИЧИН В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ, ВИДАЛИВШИ ДОДАТОК З МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧА АБО ЗАБЛОКУВАТИ МОЖЛИВІСТЬ ЙОГО ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.
 • 4. ДОДАТКОВІ УМОВИ
 • 4.1. З МЕТОЮ ПОЛІПШЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ТА СТАБІЛЬНОСТІ РОБОТИ ДОДАТКУ, ПРАВОВЛАСНИК МАЄ ПРАВО ЗБИРАТИ, ЗБЕРІГАТИ І ОБРОБЛЯТИ СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ВИКОРИСТАННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ДОДАТКУ, ЗАПИСУВАТИ ДІЇ КОРИСТУВАЧА В ДОДАТКУ, ОБРОБЛЯТИ ОТРИМАНІ ДАНІ САМОСТІЙНО АБО ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ ТРЕТІХ ОСІБ.
 • 4.2. УМОВИ УГОДИ ПОШИРЮЮТЬСЯ НА БУДЬ-ЯКІ ОНОВЛЕННЯ / НОВІ ВЕРСІЇ, ДОПОВНЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКИ ЗА ВИНЯТКОМ ВИПАДКІВ, КОЛИ ДО ТАКОГО ОНОВЛЕННЯ ДОДАЄТЬСЯ ОКРЕМОЇ УГОДИ.
 • 4.3. ПОГОДЖУЮЧИСЬ З УСТАНОВКОЮ ОНОВЛЕННЯ / НОВОЇ ВЕРСІЇ, ДОПОВНЕННЯ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ, КОРИСТУВАЧ ПРИЙМАЄ УМОВИ УГОДИ ДЛЯ ВІДПОВІДНИХ ОНОВЛЕНЬ / НОВИХ ВЕРСІЙ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ, ЯКЩО ОНОВЛЕННЯ / ВСТАНОВЛЕННЯ НОВОЇ ВЕРСІЇ МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ НЕ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ ІНШОЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ.
 • 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • 5.1. КОРИСТУВАЧ САМОСТІЙНО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА СВОЇ ДІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ДОДАТКУ ТА ЙОГО СЕРВІСІВ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ЯКЩО ТАКІ ДІЇ ПРИЗВЕДУТЬ ДО ПОРУШЕННЯ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ЗА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ВИКОРИСТАННІ ДОДАТКУ ТА ЙОГО СЕРВІСІВ. ПРАВОВЛАСНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТРАЧЕНИЙ ПРИБУТОК, НЕДООТРИМАНИЙ ДОХІД, ВТРАТУ ДАНИХ, ФІНАНСОВІ ТА (АБО) ІНШІ ЗБИТКИ, А ТАКОЖ ЗА НЕПРЯМИЙ І (АБО) НЕПЕРЕДБАЧЕНИЙ ЗБИТОК, ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗАКОНОДАВСТВОМ.
 • 5.2. У РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВИКОРИСТАННЯ ДОДАТКА, ОБОВ'ЯЗКІВ КОРИСТУВАЧА І ЗАБОРОН, ЗАЗНАЧЕНИХ В ЦІЙ УГОДІ, А ТАКОЖ В РАЗІ ПОРУШЕННЯ ПУНКТУ 5.3. ЦІЄЇ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ ВІДШКОДУВАТИ ПРАВОВЛАСНИКУ ЗБИТКИ, ЗАВДАНІ ТАКИМИ ДІЯМИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВІДПОВІДНО ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.
 • 5.3. КОРИСТУВАЧ ГАРАНТУЄ, ЩО НЕ БУДЕ РОБИТИ БУДЬ-ЯКИХ ДІЙ, СПРЯМОВАНИХ ВИКЛЮЧНО НА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ПРАВОВЛАСНИКА, ОПЕРАТОРАМ СТІЛЬНИКОВОГО МОБІЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ, ПРАВОВЛАСНИКАМ АБО ІНШИМ ОСОБАМ.
 • 5.4. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ СУПЕРЕЧОК АБО РОЗБІЖНОСТЕЙ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОНАННЯМ ЦІЄЇ УГОДИ, КОРИСТУВАЧ І ПРАВОВЛАСНИК ДОКЛАДУТЬ УСІХ ЗУСИЛЬ ДЛЯ ЇХ ВИРІШЕННЯ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ МІЖ НИМИ. У РАЗІ, ЯКЩО СУПЕРЕЧКИ НЕ БУДУТЬ ВИРІШЕНІ ШЛЯХОМ ПЕРЕГОВОРІВ, СПОРИ ПІДЛЯГАЮТЬ ВИРІШЕННЮ В ВІДПОВІДНОМУ КОМПЕТЕНТНОМУ СУДІ ЗА МІСЦЕМ ЗНАХОДЖЕННЯ ПРАВОВЛАСНИКА В ПОРЯДКУ, ВСТАНОВЛЕНОМУ ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ.
 • 5.5. ЩОДО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК:
 • УСІ ТЕКСТИ, АУДІО ТА ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ НА ДАНОМУ САЙТІ Є ВЛАСНІСТЮ ВЛАСНИКА. ТОРГОВІ МАРКИ, ТОВАРНІ ЗНАКИ ТА ЛОГОТИПИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ НА САЙТІ, Є ВЛАСНІСТЮ ЇХ ВІДПОВІДНИХ ВЛАСНИКІВ.
 • КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО ПЕРЕГЛЯДАТИ, ЗАВАНТАЖУВАТИ ТА ПОШИРЮВАТИ МАТЕРІАЛИ ЦЬОГО САЙТУ В ТАКИХ МІСЦЯХ, ЯК ВОЛОНТЕРСЬКІ ЦЕНТРИ, ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКАРНІ ТА ІНШІ УСТАНОВИ, ЗА УМОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ПОВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ІНШИХ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВЛАСНІСТЬ, ЩО МІСТЯТЬСЯ В ОРИГІНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ ТА ЇХ КОПІЯХ. ЗАБОРОНЕНО ВНОСИТИ ЗМІНИ ДО МАТЕРІАЛІВ САЙТУ БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОЇ ЗГОДИ АДМІНІСТРАЦІЇ, А ТАКОЖ РОЗПОВСЮДЖУВАТИ ЧИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЇХ ДЛЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЦІЛЕЙ БЕЗ ДОЗВОЛУ.
 • ЯКЩО У ВАС Є БАЖАННЯ ВНЕСТИ ЕЛЕМЕНТИ ВЛАСНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО МЕНЕДЖЕРА ЗА ЕЛЕКТРОННОЮ АДРЕСОЮ: digitalinclusionecosystem@gmail.com.
 • ЗМІСТ САЙТУ ЗАХИЩЕНИЙ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ ЗГІДНО З ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИМ АВТОРСЬКИМ ПРАВОМ. ЗАБОРОНЕНО ЗМІНЮВАТИ, ПУБЛІКУВАТИ, ПЕРЕДАВАТИ, ВІДТВОРЮВАТИ, СТВОРЮВАТИ ПОХІДНІ ТВОРИ, ПОШИРЮВАТИ ЧИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЗМІСТ САЙТУ В ЦІЛОМУ АБО ЧАСТКОВО БЕЗ ВІДПОВІДНОЇ ДОЗВОЛУ.
 • У ВИРІШЕННІ КОНФЛІКТІВ ТА РОЗБІЖНОСТЕЙ, КОРИСТУВАЧ МОЖЕ НАПРАВИТИ ПРЕТЕНЗІЮ ЗА АДРЕСОЮ digitalinclusionecosystem@gmail.com З УСІЄЮ НЕОБХІДНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ. АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ РОЗГЛЯНУТИ ПРЕТЕНЗІЮ ПРОТЯГОМ 14 РОБОЧИХ ДНІВ ТА НАДІСЛАТИ ВІДПОВІДЬ НА ВКАЗАНУ АДРЕСУ.
 • КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ВІДВІДУВАЧІВ НАШОГО САЙТУ МАЄ ВИСОКИЙ СТУПІНЬ ЗНАЧУЩОСТІ ДЛЯ НАС, І МИ РОБИМО ВСЕ МОЖЛИВЕ ДЛЯ ЇЇ ЗАХИСТУ. ДАНА ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ФАЙЛИ COOKIE РОЗ'ЯСНЮЄ, ЯК МИ ОБРОБЛЯЄМО ОСОБИСТУ ІНФОРМАЦІЮ. ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО ЦЯ ПОЛІТИКА СТОСУЄТЬСЯ ЛИШЕ ІНФОРМАЦІЇ, ЗІБРАНОЇ НА НАШОМУ САЙТІ, І НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТРЕТІХ СТОРІН.
 • 5.6.ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ
 • ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ РЕСУРСИ (САЙТИ), ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ, ПРИЗНАЧЕНІ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ. АДМІНІСТРАЦІЯ САЙТУ НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ЗБИТКИ АБО ВТРАТИ, ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ПОНЕСЕНІ В РЕЗУЛЬТАТІ ПЕРЕХОДУ НА САЙТИ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ.
 • 6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 • 6.1. ЦЯ УГОДА НАБИРАЄ ЧИННОСТІ ДЛЯ КОРИСТУВАЧА З МОМЕНТУ УСТАНОВКИ І ПРИЙНЯТТЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА В ДОДАТКУ І ДІЄ БЕЗСТРОКОВО.
 • 6.2. ЯКЩО БУДЬ-ЯКЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ БУДЕ ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМ, ЦЕ НЕ ВПЛИВАЄ НА ДІЙСНІСТЬ АБО ЗАСТОСОВНІСТЬ ІНШИХ ПОЛОЖЕНЬ ЦІЄЇ УГОДИ.
 • 6.3. ЧИННА РЕДАКЦІЯ ЦІЄЇ УГОДИ РОЗМІЩЕНА НА САЙТІ ПРАВОВЛАСНИКА ТА ДОСТУПНА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ЗА АДРЕСОЮ: WWW.DIMOBI.ORG.UA
 • 6.4. ВСІ ПИТАННЯ, ЗВЕРНЕННЯ ТА ПРЕТЕНЗІЇ, ПОВ'ЯЗАНІ З ВИКОРИСТАННЯМ / НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ, А ТАКОЖ МОЖЛИВИМ ПОРУШЕННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА І / АБО ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, ПОВИННІ СПРЯМОВУВАТИСЯ ЧЕРЕЗ ФОРМУ ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ ЗА АДРЕСОЮ: WWW.DIMOBI.ORG.UA
 • 6.5. ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ МОЖУТЬ ЗАЛУЧАТИСЯ ТРЕТІ ОСОБИ. КОРИСТУВАЧ ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЗАЗНАЧЕНИМ ТРЕТІМ ОСОБАМ НАДАЮТЬСЯ ТАКІ Ж ПРАВА, ЯК І ВЛАСНИКОВІ ПРАВ НА ДОДАТОК, В ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧА.
 • 6.6. ЯКЩО КОРИСТУВАЧЕМ НЕ ДОВЕДЕНО ПРОТИЛЕЖНЕ, БУДЬ-ЯКІ ДІЇ, ВЧИНЕНІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЙОГО МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ, ВВАЖАЮТЬСЯ ДОСКОНАЛИМИ ВІДПОВІДНИМ КОРИСТУВАЧЕМ. У РАЗІ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ ДО ЙОГО МОБІЛЬНОГО ПРИСТРОЮ КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ НЕГАЙНО ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ ПРАВОВЛАСНИКУ В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ.
 • 6.7. ПРАВОВЛАСНИК НЕ ГАРАНТУЄ, ЩО ДОДАТОК І ЙОГО ОКРЕМІ СЕРВІСИ ФУНКЦІОНУВАТИМУТЬ ВІДПОВІДНО ДО ОЧІКУВАНЬ КОРИСТУВАЧА. ТАКОЖ ПРАВОВЛАСНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В ДОДАТКУ В РАЗІ НАЯВНОСТІ НА ПРИСТРОЇ КОРИСТУВАЧА ШКІДЛИВИХ ПРОГРАМ (ШКІДЛИВИХ КОДІВ, ВІРУСІВ), ЯКІ МОЖУТЬ ПОСЛУЖИТИ ФАКТОРОМ ДЛЯ МОДИФІКАЦІЇ, ЗМІНИ ІНФОРМАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК.